Dit document beschrijft ons privacy beleid met betrekking tot de verwerking en gebruik van klantgegevens. In deze notitie verwijzen u en uw naar de persoon over wie wij gegevens verwerken.

Zij zijn een klant, een vertegenwoordiger van een klant of een bezoeker van onze website.

1) Algemeen

Lead-Horizon vertegenwoordigt een aantal bedrijven en heeft haar hoofdkantoor in Barendrecht, Nederland. Lead-Horizon is beheerder van gegevens volgens de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar http://eur-lex.europa.eu

In deze Privacy Notitie wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (persoonlijke gegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Lead-Horizon neemt de volgende principes met betrekking tot persoonlijke gegevens in acht:

 • We zijn zorgvuldig met de persoonlijke informatie die we van u vragen en verzamelen.
 • We slaan persoonlijke informatie alleen op indien wij hiervoor een reden hebben.
 • We proberen u op eenvoudige wijze te in te lichten over de informatie.
 • We streven naar volledige transparantie ten aanzien van het verzamelen, gebruik en delen van uw persoonlijke informatie.

2) Welke informatie verzamelen we over u?

Om aan de verzoeken van gebruikers van onze websites te voldoen, kan u worden gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw postadres
 • Uw bezorgadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw contactgegevens
 •  

3) Waar verzamelt Lead-Horizon deze informatie?

Lead-Horizon verzamelt persoonlijke gegevens indien u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst.

Ook wordt informatie verzamelt bij vrijwillige klantonderzoeken, het geven van feedback of de deelname aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het
ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@ Lead-Horizon.nl of via een link in de nieuwsbrief.

 

4) Hoe gebruiken we uw informatie?

We verzamelen en verwerken uw informatie alleen voor specifieke doeleinden, waaronder:

 • De verwerking van uw bestelling
 • Het beheer van uw account
 • Het betalingsproces
 • Het tonen van producten op basis van uw interesses
 • De verbetering van de kwaliteit van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe producten
 • De analyse van trends
 • De verbetering en beveiliging van de website

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die over u

worden verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen, worden gebruikt voor de uitvoering van uw

bestelling, alsmede voor kredietcontroles, personalisering van de website en marketingactiviteiten.

Indien nodig worden uw gegevens aan servicepartners doorgegeven (bijvoorbeeld transporteurs) en

alleen door hen verwerkt en gebruikt voor het toegestane doel. Lead-Horizon deelt uw gegevens niet

onrechtmatig met bedrijven buiten onze groep.

5) Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegens tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

- een wettelijke verplichting na te komen;

- om redenen van algemeen belang, of

- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

- u de juistheid van de gegevens ontkent;

- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;

- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of met ons kantoor in Barendrecht.

Gebruikt u het volgende e-mail adres om een toegangsverzoek in te dienen: avg@Lead-Horizon.nl

6) Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een databestand met anonieme informatie, een unieke gebruikersidentificatie en een websitenaam.

7) Websites van derden

Deze Privacy Notitie is alleen van toepassing op deze website. Onze websites bevatten links naar

andere websites. Houdt u er rekening mee dat Lead-Horizon niet verantwoordelijk is voor de inhoud

van deze websites, noch hier enige aansprakelijkheid voor aanvaardt, zelfs als de links hiernaar

verwijzen.

8) Klachten

Indien u zich zorgen maakt of een klacht wil indienen bij Lead-Horizon over de manier waarop uw

persoonlijke gegevens zijn verwerkt, dan wel beroep wil aantekenen tegen een beslissing, kunt u

contact opnemen via het e-mailadres avg@ Lead-Horizon,nl. U kunt ook een klacht indienen bij een

toezichthoudende autoriteit.

9) Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons via:

 • e-mail: avg@Lead-Horizon.nl
 • of stuur een brief naar:
  Lead-Horizon
  Londen 12
  2993 LA  BARENDRECHT