Takto funguje testovacia sada:

lead_horizon_erklaerfilm_englisch

Obsah testovacej súpravy:

Set nummeriert klein
 

1. vidlica mobilného telefónu

2. skúmavka so vzorkou

3.soľný roztok

4.prenosová skúmavka

5.transportné trubice

6.dve tesniace lepidlá

7.držiak na testovaciu skúmavku

8.osobné číslo Vašej vzorky

IMG_0288
1. otvorte WebApp (internetová stránka)

Otvorte odkaz na svojej testovacej súprave. webová stránka Vás bezpečne prevedie procesom a vysvetlí Vám celú testovaciu sadu. Budete potrebovať smartfón/tablet, notebook alebo počítač s kamerou a s pripojením na internet.

 

 

IMG_0291
2. overovací krok 1

Teraz sa zobrazí výzva na overenie Vašej e-mailovej adresy. Na tento účel použite pracovnú adresu, pretože Vám tiež pošleme e-mailom oznámenie o prijatí Vášho výsledku. Skontrolujte si aj priečinok so spamom.

 

IMG_8872 2
3. Potvrďte Vašu e-mailovú adresu

Teraz ste od nás dostali e-mail! Otvorte si, prosím, Vašu doručenú poštu a potvrďte e-mail. Skontrolujte si aj priečinok so spamom.

IMG_8874 2
4. osobné údaje

Aby sme mohli vyhodnotiť Vašu vzorku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Ak nemáte rakúske číslo sociálneho zabezpečenia, zadajte namiesto 4-ciferného čísla 0000. Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá, s Vašimi údajmi preto manipulujeme ako s prísne dôvernými a po 14 dňoch ich odstránime.

 

 

 

 

IMG_8875
5. Dôkaz identity

Aby sa zabránilo podvodom počas odoberania vzoriek, existuje viacstupňový postup overovania. V tomto kroku Vás vyzveme na predloženie preukazu totožnosti s fotografiou, aby ste si s ním mohli urobiť fotku.

IMG_8876 2
6. Odfoťte sa

Odfoťte sa spolu s preukazom totožnosti s fotografiou, ako je to popísané na internetovej stránke. Slúži to ako doklad totožnosti.

 

 

 

 

IMG_8878 2
7. Príprava vyplachovacieho procesu

Internetová stránka Vás teraz prevedie návodom, ako pripraviť proces vyplachovania. Skúmavku so vzorkou (2) vložte do daného držiaka (7). Spustite videozáznam a pred bežiacou kamerou otvorte soľný roztok (3), nalejte si ho do úst a dôkladne ho jednu minútu vyplachujte so zatvorenými ústami. Potom vezmite prenosovú skúmavku (4) a vzorku vypľujte do otvorenej skúmavky so vzorkou (2) až do cca. 1-2 cm pod okraj. Znovu ju zatvorte, zalepte ju štítkom s pečaťou (6) a držte skúmavku so vzorkou (2) s číslom vzorky čitateľne na kamere. Potom toto video nahrajte do aplikácie WebApp.

 

IMG_8879 2
8. Záznam procesu vyplachovania

Teraz si nalejte obsah soľného roztoku (3) do úst a dôkladne vyplachujte so zatvorenými ústami najmenej jednu minútu. Nalejte tekutinu do skúmavky (2) s prenosovou trubičkou (4) asi 1-2 cm pod okraj ešte v priebehu prehĺtania. Na konci videa držte skúmavku so vzorkou (2) s číslom vzorky čitateľne na kamere. Následne video nahrajte.

 

 

 

IMG_8880 2
9. Balenie testovacej sady

Teraz vložte uzavretú a utesnenú skúmavku so vzorkou (2) do prepravnej skúmavky (5). Riadne uzatvorte prepravnú trubicu (5) a vráťte ju do testovacej súpravy. Zlikvidujte soľný roztok (3) a prenosovú trubicu (4). Papier s číslom vzorky uschovajte na bezpečnom mieste a NEVRACAJTE ho. Krabicu zalepte druhým tesniacim lepidlom.

 

 

 

IMG_8881 2
10. Balenie testovacej sady

Riadne uzatvorte prepravnú trubicu (5) a vráťte ju do testovacej súpravy. Zlikvidujte soľný roztok (3) a prenosovú trubicu (4). Papier s číslom vzorky si uschovajte na bezpečnom mieste a NEVRACAJTE ho. Krabicu zalepte druhým tesniacim lepidlom.

 

 

 

 

 

IMG_8882 2
11. Zaslanie testovacej sady

V závislosti od toho, ktorý variant ste si vybrali, sa nám testovacia súprava vráti. Ak ste sa rozhodli prevziať testovaciu sadu prostredníctvom spoločnosti UPS, uskutoční sa to v stanovenej lehote. Ak nám Vašu vzorku vrátite prostredníctvom rakúskej poštovej služby, označte ju ako „nebezpečnú zásielku“ (poštovné platíme my). Máte tiež možnosť Vašu vzorku vrátiť priamo nám na adrese Sandwirtgasse 12/2, 1060 Viedeň, Rakúsko, a to od pondelka do piatku medzi 9:00 a 12:00.

IMG_8883 2
12. Vyhodnotenie Vášho test

Zašlite svoju testovaciu súpravu dobre zapečatenú na nasledujúcu adresu:

Lifebrain Labor

Baumgartner Höhe 1 / Pavilón 17

1140 Viedeň

Za týmto účelom napíšte na biely list papiera a prilepte ho cez pole adresy na zadnej strane testovacej súpravy.

 

Ak chcete testovaciu súpravu odovzdať osobne, môžete tak urobiť od pondelka do nedele medzi 8:00 a 18:00 na tejto adrese:

 

Lifebrain Labor Wien West nákladná stanica

Felberstrasse 3

1150 Viedeň

 

IMG_8884
13. Doručenie výsledku testu do 1 pracovného dňa

Garantujeme Vám výsledok testu do 1 pracovného dňa (pondelok – sobota). Dostanete e-mail s odkazom. Po kliknutí Vás vyzveme na zadanie čísla vzorky do našej webovej aplikácie na overenie. Získate tak prístup k Vášmu výsledku. Ak potrebujete certifikát, máte možnosť oň požiadať priamo prostredníctvom WebApp.

IMG_5947
14. Vyhodnotenie Vášho testu

Akonáhle dostaneme Vašu vzorku, potrebujeme 24 hodín na vyhodnotenie Vášho výsledku. Hneď ako budete mať k dispozícii výsledok, budeme Vás informovať e-mailom (skontrolujte si aj priečinok so spamom!). Zadaním čísla Vašej vzorky získate prístup k Vášmu osobnému výsledku. Ten môže byť

  • pozitívny
  • negatívny
  • neutrálny (v prípade nesprávneho odberu vzorky).

Po prenose výsledku máte tiež možnosť zakúpiť si cestovný certifikát pre prípad negatívneho výsledku. Sme povinní zaregistrovať váš Výsledok v epidemickom systéme hlásenia.

Garantujeme Vám výsledok testu do 1 pracovného dňa (pondelok – sobota). Dostanete e-mail s odkazom. Po kliknutí Vás vyzveme na zadanie čísla vzorky do našej webovej aplikácie na overenie. Získate tak prístup k Vášmu výsledku. Ak potrebujete certifikát, máte možnosť oň požiadať priamo prostredníctvom WebApp.