Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

LEAD Horizon chráni Vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie našich internetových stránok a našej online registračnej služby. Upravujú zber údajov, ich prípravu a použitie. Používaním našej webovej stránky alebo služby registrácie online vyjadrujete súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto nariadenia o ochrane údajov alebo zaobchádzania s osobnými údajmi, kontaktujte nás. Zašlite prosím e-mail na adresu datenschutz@lead-horizon.com alebo nám pošlite list na adresu LEAD Horizon GmbH, Sandwirtgasse 12/1, 1060 Viedeň.

Kontakt pre zásady ochrany osobných údajov:

datenschutz@lead-horizon.com

Všeobecné informácie

Pri prístupe na našu webovú stránku sa informácie o prístupe (dátum, čas, prezeraná stránka, IP adresa) ukladajú ako súbory protokolu na našom serveri. Robíme to pre oprávnený záujem monitorovania technických operácií, optimalizácie našej ponuky informácií a detekcie útokov na našu webovú stránku. Tieto údaje vyhodnocujeme výhradne pre naše štatistické účely v anonymnej podobe. Súbory protokolu sa odstránia po 6 mesiacoch.

Spracovanie prebieha v mene spoločnosti LEAD Horizon GmbH.

Garantujeme, že Vaše údaje budeme používať iba my, nebudeme ich odovzdávať ďalej a budeme s nimi zaobchádzať dôverne v súlade s platnými právnymi ustanoveniami. Výnimkou je prenos údajov zmluvným spracovateľom, ktorí pracujú výlučne na základe pokynov spoločnosti LEAD Horizon GmbH, ktorí údaje nepoužívajú na svoje vlastné účely a ktorí sú viazaní vlastnými dohodami na povinnosti základných údajov týkajúce sa nariadenia o ochrane základných údajov.

Máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania, námietku voči spracovaniu (námietka voči zaslaniu priamej pošty a profilovaniu) a právo sťažovať sa dozornému orgánu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese datenschutz@lead-horizon.com

 

Otázky posielané e-mailom a prostredníctvom kontaktných formulárov

Údaje o Vašom dopyte (meno, spoločnosť, kontaktné údaje, obsah otázky, história predchádzajúcich kontaktov s našou spoločnosťou), ktoré pošlete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, spracujeme z dôvodu starostlivosti o zákazníka (predzmluvné opatrenia) a na marketingové účely (oprávnený záujem o zasielanie priamej reklamy a vytváranie profilov).


Vaše údaje budeme dopĺňať verejne zverejnenými informáciami z vášho webu alebo webu Vašej spoločnosti/zamestnávateľa, Vašich profilov na sociálnych sieťach, telefónnych zoznamov alebo iných adresárov dostupných na internete a v kombinácii s Vašim profilom. Vaše údaje budeme mazať 7 rokov po poslednom kontakte, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť údaje uložiť.

Odoberanie newslettera

Newsletter bude zasielaný iba s Vaším explicitným súhlasom, ktorý nám dáte dobrovoľne, keď vyplníte kontaktný formulár, aktivujete príslušné políčko označením a kliknete na potvrdzovací odkaz v potvrdzovacom e-maile, ktorý sa následne odošle automaticky (dvojkrokové prihlásenie). Vaše správanie pri načítavaní a klikaní bude zaznamenané, keď sa prihlásite na odber newslettera.

Váš súhlas s prijímaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať poskytnutím Vašich údajov e-mailom na adresu datenschutz@lead-horizon.com. Každý newsletter obsahuje aj možnosť odhlásiť sa. Toto odvolanie nemá vplyv na právny základ, ktorý je platný až do odvolania.

You can revoke your consent to receive the newsletter at any time by providing your data by e-mail to datenschutz@lead-horizon.com. Each newsletter also contains a possibility to unsubscribe. This revocation does not affect the legal basis which is valid until the revocation.

Vaše údaje sa budú ukladať, kým neodvoláte alebo sa neodhlásite z odberu noviniek.

Your data will be stored until you revoke or unsubscribe from the newsletter.

Poznámka k použitiu cookies:

Táto webová stránka používa softvér na analýzu používania tejto webovej stránky.

Vyhodnotením týchto údajov je možné získať cenné poznatky o potrebách používateľov. Tieto zistenia pomáhajú ďalej zlepšovať kvalitu ponuky.

V tejto súvislosti sa používajú takzvané cookies. Cookies sú údaje uložené vo Vašom prehliadači, ktoré umožňujú anonymné rozpoznanie návštevníka. Vo všeobecnosti je možné cookies odmietnuť alebo vymazať príslušným nastavením prehliadača. (Platí aj pre lokálne úložisko a úložisko relácie).

Niektoré cookies na tejto webovej stránke sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a sú nastavené z dôvodu nášho oprávneného záujmu o bezpečnú a efektívnu prevádzku webovej stránky. Informácie nezdieľame s tretími stranami na ich vlastné obchodné účely.

Cookies na účely analýzy a profilovania sa použijú iba s Vaším explicitným súhlasom.

Tu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

HubSpot

Pre naše online marketingové aktivity používame HubSpot. Je to integrované softvérové ​​riešenie, ktorým pokrývame rôzne aspekty nášho online marketingu.

Patria sem okrem iného:

  • Správa obsahu (webová stránka a blog)
  • E-mailový marketing (newsletter a automatické zasielanie pošty)
  • Hlásenie (napr. zdroje prenosu dát, prístupy atď.)
  • Správa kontaktov (napr. segmentácia používateľov a CRM)
  • Cieľové stránky a kontaktné formuláre

Táto služba umožňuje návštevníkom našich webových stránok dozvedieť sa viac o našej spoločnosti a poskytnúť kontaktné informácie a ďalšie demografické informácie.

Tieto informácie a obsah našej webovej stránky sú uložené na serveroch nášho softvérového partnera HubSpot. Tieto informácie môžeme použiť na kontaktovanie návštevníkov našej webovej stránky a na určenie, ktoré služby našej spoločnosti sú pre nich zaujímavé.

Všetky informácie, ktoré zhromaždíme, podliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov. Všetky zhromaždené informácie používame výlučne na zlepšenie nášho marketingu. HubSpot je americká softvérová spoločnosť so sídlom v Írsku: HubSpot 2nd Floor 30 North Wall Quay Dublin 1, Írsko, telefón: +353 1 5187500 6/6 HubSpot je certifikovaný v rámci štítu na ochranu súkromia EÚ – USA a podlieha zásadám ochrany súkromia TRUSTe' . Získajte viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot. Získajte viac informácií o súboroch cookies, ktoré používa HubSpot.

 

Cloudflare

Na zlepšenie výkonu našej webovej stránky a na detekciu útokov na túto webovú stránku používame služby spoločnosti Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA-94107, USA. Niektorý obsah na webe sa načítava priamo z Vášho prehliadača zo serverov Cloudflare, čo tiež umožňuje Cloudflare poznať vašu IP adresu. Tieto informácie sa používajú iba na poskytovanie bezpečnostných IT služieb. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Cloudflare nájdete na https://www.cloudflare.com/security-policy

Cloudflare je certifikovaný podľa dohody o ochrane súkromia a týmto alebo podľa rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa čl. 45 DSGVO ponúka záruku dodržiavania európskych právnych predpisov o ochrane údajov alebo zabezpečenia primeranej úrovne ochrany údajov. 

Vylúčenie zodpovednosti

Neustále kontrolujeme a aktualizujeme obsah, ktorý sme zverejnili na našom webe. Za aktuálnosť, správnosť a úplnosť zverejneného obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruku.