Názov spoločnosti:


LEAD Horizon GmbH

Adresa:

Sandwirtgasse 12/1
1060 Viedeň, Rakúsko


Vlastník:

Michael Putz, Christoph Steininger, Julian Eberling

Obchodný účel:

  • Výroba, opakované spracovanie a prenájom zdravotníckych pomôcok, pokiaľ tieto činnosti nie sú pokryté inou viazanou živnosťou, a obchodovanie so zdravotníckymi pomôckami a ich prenájom
  • chemické laboratórium

Príslušný dozorný orgán:

Magistrát mesta Viedeň, Magistratisches Bezirksamt pre 6./7. obvod

Platné profesionálne pravidlá:

Priemyselný zákonník 1994 (k dispozícii na www.risk.bka.gv.at)

Identifikačné číslo pre daň z obratu:

UID: ATU75564337

Registračné číslo spoločnosti:

FN: 531630 i

Kontaktujte nás:

office@lead-horizon.com
Prevádzkovateľ webovej stránky:

LEAD Horizon GmbH, Angela Hengsberger

Autori a redaktori dôkladne preskúmali a skontrolovali obsah tejto webovej stránky, ale v tomto ohľade nie je možné poskytnúť žiadnu záruku. Zodpovednosť spoločnosti LEAD Horizon
GmbH a jej zástupcov za úrazy, škody na majetku a finančné straty je vylúčená. Autori a redaktori nie sú zodpovední za obsah prepojených webových stránok. Zdroje obrázkov, pokiaľ nie je uvedené inak: Pixabay, Pexels, Unsplash.